Strojový překlad do dalších jazyků: 

V pátek 27. 3. 2020 budou na stránkách soutěže vyhlášeny výsledky 1. kola i soutěže škol! Všem účastníkům přejeme mnoho štěstí!

Lidice pro 21. století

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku      10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

 

Informace o vědomostní soutěži Lidice pro 21. století sdílí na webových stránkách erinnern.at vzdělávací institut holocaustu rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu (Institut für Holocaust Education des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung).

Aktuality

Zveřejnění výsledků prvního kola

Vážení účastníci soutěže Lidice pro 21. století,

omlouváme se Vám, že jste zde dosud nenalezli výsledky prvního kola se jmény 42 finalistů, které se na těchto stránkách měly objevit 27. března 2020. Vzhledem k současné mimořádné situaci a některým technickým potížím, které vyhlášení letošního ročníku bohužel provázejí, dojde ke zveřejnění výsledků prvního kola a soutěže škol teprve ve středu 8. dubna 2020.

Ihned po Velikonocích, tedy 14. dubna 2020, bude zahájeno druhé kolo soutěže, které na rozdíl od minulých ročníků potrvá téměř celé dva týdny, tedy až do pondělí 27. dubna 2020. K tomuto řešení jsme se rozhodli proto, že si velice dobře uvědomujeme, jak velké nároky jsou v současné době kladeny jak na Vás žáky a studenty, tak i na Vaše rodiče a pedagogy.

Výsledky celé soutěže zde zveřejníme v pátek 22. května 2020. Bohužel již nyní víme, že nebudeme schopni vzhledem k mimořádným opatřením zajistit slavnostní vyhlášení vítězů, které se mělo konat 4. června 2020 na Kladně. Nechceme však vítěze soutěže ani finalisty připravit o slavnostní předání cen, a proto uděláme vše proto, aby mohlo důstojně proběhnout ve druhé polovině září 2020.

Vyhlašovatelé soutěže
Záštitu nad soutěží převzali
Partneři soutěže
SZMO_logo3_2013 logo epocha logo stachema logo rex logo nsnp cmyk logo kalich logo karolinum logo kašpar logo KD
Mediální partneři
logo history logo junior logo kladenske listy logo radio relax logo monitora