13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené Registrace soutěžících bude zahájena 26. ledna 2018.
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Tiskové zprávyTISKOVÁ ZPRÁVA - 11. 5. 2017

Vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"

Dvanáctý ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:

I. kategorie

1. místo: Číž Ondřej, Matiční gymnázium Ostrava
2. místo: Blaško Michal, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
3. místo: Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč

II. kategorie

1. místo: Bartoň Martin, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
2. místo: Kukla Filip, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
3. místo: Klačková Janka, Gymnázium Varšavská cesta Žilina

Cena poroty:

I. kategorie

Honzlová Barbora, Základní škola Humpolec
Husáková Žofie, Gymnázium Frýdlant
Kološová Veronika, Základní škola Pardubice - Spořilov

II. kategorie

Bartoň Martin, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
Suchárová Eva, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
Sušická Jana, Gymnázium Václava Hlavatého Louny

Zajímavé literární práce soutěžících budou nejpozději do 15.6.2017 zveřejněny na webových stránkách soutěže www.lidice21.cz.

O soutěži

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2171 soutěžících z České republiky, Slovenska a Ruska. V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1168 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 1003 studentů. Dívek se zapojilo 1290 a chlapců 881. Počet registrovaných škol byl letos 115.

Ukázka oceněné literární práce

„Sedím ve vagonu a bojím se, co se mnou bude a kde je moje maminka? Je mi zima, kabát si přivinu blíže k tělu. Zakryla jsem žlutou hvězdu. Neustále do mě dloube ramenem silnější žena. Jak si mohu ztěžovat? Mohu být ráda, že sedím. Na druhé straně slyším křik malého dítěte, běhá mi mráz po zádech. Jedeme už 3 hodiny a já se začínám bát, jestli ještě uvidím svou maminku.

Zastavili jsme, natahuji krk, ale přes tu spoustu lidí nic nevidím. Dveře u vagonu se opět zavřely. Už jsem se ani nenadchla, že bychom mohli vystoupit. Snažím se usnout, ale štiplavý vzduch mi to nedovolí. Mám strašný hlad a žízeň.“

(Honzlová Barbora, Humpolec, 1. kategorie)

Předání cen vítězům

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže a předání cen vítězům, finalistům a nejaktivnějším školám proběhne ve středu 14. června 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko, Adámkova 341, 539 01 Hlinsko. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Nejaktivnější školy, které se umístily na prvních pěti místech, obdrží vstupenky zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice nebo NKP ležáky se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice. První nejaktivnější škola navíc obdrží autobusovou dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Nejaktivnější škola, které se umístily na 6. až 10. místě obdrží publikace Památníku Lidice. Na oceněné také čeká výlet na Slovensko, na který výherci a ocenění za literární práce odjedou po programu a prohlídce NKP Ležáky dne 14. 6. Návrat z výletu bud v neděli 18. 6. v odpoledních hodinách.

Na účastníky slavnostního vyhlášení čeká bohatý kulturní program. Shlédnou vystoupení kouzelníka, uslyší slavnostní fanfáry. Vybrané literární práce budou přečteny předními českými umělci. V závěru programu návštěvníci shlédnou hudební vystoupení.

Oceněným soutěžícím a finalistům budou v případě jejich neúčasti na slavnostním vyhlášení ceny zaslány poštou.


Program slavnostního vyhlášení výsledků 14. června 2017

 
Oficiální program:
10:00‑10:45 Registrace finalistů v Multifunkčním centru Hlinsko, Adámkova třída 341, 539 01 Hlinsko
10:50 Slavnostní fanfáry
10:51-10:53 Přivítání hostů, sponzorů, vítězů, finalistů a škol
10:53-11:00 Projevy hostů
11:00-11:15 Vystoupení iluzionisty Pavla Kožíška
11:15-11:20 Slovo o soutěži
11:20-11:35 Předání ocenění finalistům soutěže
11:20-11:35 Předání ocenění finalistům
11:35-11:40 Čtení oceněných literárních prací
11:40-11:45 Předání cen poroty
11:45-11:50 Čtení oceněných literárních prácí
  Slavnostní fanfáry
11:55-12:05 Předání cen vítězům obou věkových kategorií a nejaktivnějším školám
12:05-12:30 Hudební vystoupení
12:30-12:35 Závěrečné slovo a pozvání k prohlídce NKP Ležáky
12:35 Slavnostní fanfáry
13:00-14:30 Prohlídka NKP Ležáky a pietního území s výkladem
(moderuje Jiří Vaníček) 
Vybrané literární práce budou předčítat přední čeští umělci.

Finalisté, ocenění a organizované školní skupiny obdrží po slavnostním vyhlášení bagetu a pití.

Pro jednotlivé účastníky a menší skupiny, kteří přijedou na vyhlášení veřejnou dopravou, bude zajištěna autobusová doprava z Hlinska do Ležáků na prohlídku pietního území s výkladem a následně autobusová doprava z Ležáků do Chrudimi na navazující spoje.

14. 6. 2017 odpoledne následuje odjezd vítězů a oceněných za literární práce na pobyt na Slovensku. Návrat zpět do ČR předpokládáme v neděli 18. 6. v odpoledních hodinách.

Kontakty

viz. stránka kontaktů


TISKOVÁ ZPRÁVA - 9. 1. 2017

4. ledna 2017 byl zahájen 12. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované Památníkem Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž je určena mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15 – 19 let. Žáci mohou soutěžit v jednom ze tří soutěžních jazyků: v češtině, angličtině nebo ruštině.

Pro účast v prvním kole soutěže je nutné se nejprve zaregistrovat na stránkách soutěže www.lidice21.cz, kde každý přihlášený soutěžící najde vědomostní test a téma literární práce. Téma je možné zpracovat v libovolném literárním žánru a to nejpozději do ukončení prvního kola soutěže 26. února 2017. Do tohoto termínu musí soutěžící také vyplnit vědomostní test. Na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah) postupuje do druhého (finálového) kola 21 nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie. Finalisté v druhém soutěžním kole vyplňují od 12. do 18. dubna 2017 druhý vědomostní test, porota soutěže pak vyhodnocuje obsahovou a literární úroveň literárních prací účastníků finále.

Součástí vědomostní soutěže je tradičně soutěž „O nejaktivnější školu", do níž je zařazena každá škola, která se do 12. ročníku zaregistruje. Nejúspěšnější škola (rozhoduje počet zaregistrovaných žáků školy v poměru k počtu žáků na škole a jejich celkové umístění v soutěži) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Dalších devět nejaktivnějších škol obdrží publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže, dále pak prvních pět škol získá také volné vstupenky do Památníku Lidice na prohlídku muzea, pietního území a vzdělávací program.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 14. června 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko. Oceněné práce přečtou pozvaní hosté – přední dramatičtí umělci. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocení zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a vyhrají také zájezd s noclehem po památkách Slovenské republiky. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny.

Harmonogram 12. ročníku - viz harmonogram

Kontakty - viz stránka kontaktů