14.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 14. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2019
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Tiskové zprávyTISKOVÁ ZPRÁVA - 11. 5. 2018

Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"

Třináctý ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:

I. kategorie

1. místo: Košťálová Markéta, Základní škola Česká Skalice
2. místo: Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč
3. místo: Kunftová Karin, Gymnázium Praha 8

II. kategorie

1. místo: Strych Michael, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
2. místo: Salajová Ester, Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
3. místo: Štorkánová Kateřina, Sportovní gymnázium Kladno

Cena poroty:

I. kategorie

Košťálová Markéta, Základní škola Česká Skalice
Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč

II. kategorie

Struková Alica, Gymnázium Ivana Kupca
Nevřivá Michaela, SOŠG Staré Město
Pauková Andrea, Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Zajímavé literární práce soutěžících budou nejpozději do 18.6.2018 zveřejněny na webových stránkách soutěže www.lidice21.cz.

O soutěži

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 1894 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 958 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 936 studentů. Dívek se zapojilo 1078 a chlapců 816. Počet registrovaných škol byl letos 115.

Ukázka oceněné literární práce

Píše se 21. červen roku 1942. Šerou ulicí Vrbatova Kostelce pospíchá muž. Zastaví se u domu nedaleko četnické stanice, zaklepe na okno a opatrně zavolá: "Karle, Karle, v Ležákách se zatýká, je tam gestapo!" Karel Kněz, vrchní četnický strážmistr a člen odbojové skupiny Čenda, ví, co to znamená. Teď ještě musí ukrýt zbraně, varovat ostatní a zahladit stopy. Obléká uniformu, objímá manželku, pohledem se loučí se syny a vydává se na cestu, na tu poslední. Na vyvýšeném místě mezi vesnicemi Habrovčí a Loukou se naposledy rozhlédne po milovaném kraji. Po kraji, kam byl přeložen, po kraji, kde už 8 let zná každý kámen, po kraji, který mu tak přirostl k srdci. A potom se tichou noční krajinou rozlehne výstřel.

(Bohatý Matouš, 1. kategorie)

Předání cen vítězům

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže a předání cen vítězům, finalistům a nejaktivnějším školám proběhne ve středu 13. června 2018 v kině Hutník v Kladně. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou vázu. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Nejaktivnější školy, které se umístily na prvních pěti místech, obdrží vstupenky zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice nebo NKP ležáky se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice. První nejaktivnější škola navíc obdrží autobusovou dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Nejaktivnější škola, které se umístily na 6. až 10. místě obdrží publikace Památníku Lidice. Na oceněné také čeká výlet na přehradu a zámek Orlík dne 14. 6.

Na účastníky slavnostního vyhlášení čeká bohatý kulturní program. Shlédnou hudební vystoupení skupiny Mirai. Vybrané literární práce budou přečteny předními českými umělci.

Oceněným soutěžícím a finalistům budou v případě jejich neúčasti na slavnostním vyhlášení ceny zaslány poštou.


Program slavnostního vyhlášení výsledků 13. června 2018

 
Oficiální program:
10:00‑10:45 Registrace finalistů v kině Hutník, nam.Sítná 3127, 272 01 Kladno
10:50 Slavnostní fanfáry
10:51-10:53 Přivítání hostů, sponzorů, vítězů, finalistů a škol
10:53-11:00 Projevy hostů
11:00-11:15 Představení projektu – Československo 38-89
11:15-11:20 Slovo o soutěži
11:20-11:35 Předání ocenění finalistům soutěže
11:35-11:40 Čtení oceněných literárních prací
11:40-11:45 Předání cen poroty
11:45-11:50 Čtení oceněných literárních prácí
  Slavnostní fanfáry
11:55-12:05 Předání cen vítězům obou věkových kategorií a nejaktivnějším školám
12:05-12:35 Hudební vystoupení skupiny Mirai
12:35-12:40 Závěrečné slovo a pozvání k prohlídce Památníku Lidice
12:40 Slavnostní fanfáry
Doprovodný program:
13:15-16:00 Prohlídka Památníku Lidice a pietního území s výkladem
Vybrané literární práce budou předčítat přední čeští umělci (Máša Málková a Dana Černá).

Finalisté, ocenění a organizované školní skupiny obdrží po slavnostním vyhlášení bagetu a pití.

14. 6. 2018 odpoledne následuje zájezd vítězů a oceněných za literární práce na přehradu a zámek Orlík.

Kontakty

viz. stránka kontaktů


TISKOVÁ ZPRÁVA - 2. 2. 2018

4. ledna 2018 byl zahájen 13. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované Památníkem Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž je určena mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15 – 19 let. Žáci mohou soutěžit v jednom ze tří soutěžních jazyků: v češtině, angličtině nebo ruštině.

Pro účast v prvním kole soutěže je nutné se nejprve zaregistrovat na stránkách soutěže www.lidice21.cz, kde každý přihlášený soutěžící najde vědomostní test a téma literární práce. Téma je možné zpracovat v libovolném literárním žánru a to nejpozději do ukončení prvního kola soutěže 23. února 2018. Do tohoto termínu musí soutěžící také vyplnit vědomostní test. Na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah) postupuje do druhého (finálového) kola 21 nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie. Finalisté v druhém soutěžním kole vyplňují od 11. do 17. dubna 2018 druhý vědomostní test, porota soutěže pak vyhodnocuje obsahovou a literární úroveň literárních prací účastníků finále.

Součástí vědomostní soutěže je tradičně soutěž „O nejaktivnější školu", do níž je zařazena každá škola, která se do 13. ročníku zaregistruje. Nejúspěšnější škola (rozhoduje počet zaregistrovaných žáků školy v poměru k počtu žáků na škole a jejich celkové umístění v soutěži) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Dalších devět nejaktivnějších škol obdrží publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže, dále pak prvních pět škol získá také volné vstupenky do Památníku Lidice na prohlídku muzea, pietního území a vzdělávací program.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 13. června 2018 v kině Hutník v Kladně. Oceněné práce přečtou pozvaní hosté – přední dramatičtí umělci. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocení zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a vyhrají také zájezd po památkách České republiky. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny.

Harmonogram 13. ročníku - viz harmonogram

Kontakty - viz stránka kontaktů