14.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 14. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2019
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Informace o způsobu přihlášení

  1. Přihláška účastníka soutěže
  2. Registrace školy

Každá česká a slovenská škola, která se do soutěže zaregistruje, nabídne svým soutěžícím žákům možnost přihlásit se do soutěže v rámci registrace své školy. Registraci školy může provést zástupce školy dle pokynů obsažených v části Registrace školy. Po ověření zadaných údajů tajemnicí soutěže bude škole povolen vstup do soutěže, tzn. že bude zařazena do registru soutěžících škol.

Žáci takto zaregistrovaných škol pak v přihlášce nemusí zadávat podrobné údaje o škole, vyhledají si je podle země, kraje, okresu a zkráceného názvu školy.

Pokud se chtějí soutěžící zúčastnit soutěže samostatně, případně jejich škola není do soutěže zaregistrovaná, zvolí si v přihlášce samostatnou účast a vyplní požadované údaje o škole individuálně. Samostatnou účast mohou kdykoli v průběhu soutěže změnit na registraci v rámci školy nebo naopak, registraci v rámci školy změnit na samostatnou účast.

Všechny české a slovenské zaregistrované školy jsou automaticky zařazeny do soutěže "O nejaktivnější školu".