13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku proběhne 13.6.2018
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Soutěž "O nejaktivnější školu"

Od čtvrtého ročníku je oficiální částí soutěže "Lidice pro 21. století" soutěž pro české a slovenské školy "O nejaktivnější školu". Každá škola, která se do soutěže zaregistruje, je automaticky zařazena do soutěže škol. Nejaktivnější škola (škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a občerstvení pro žáky. Pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé publikace.

Parametrem pro určení vítěze soutěže škol je:

  • počet přihlášených žáků v poměru k celkovému počtu žáků na škole. Tento údaj je součástí registrace školy a u nejpočetněji zastoupených škol bude ověřován tajemnicí soutěže přímo na školách,
  • kvalita prací, které žáci v soutěži odevzdají.

Tato opatření mají vyloučit diskriminaci malých škol a samoúčelné přihlašování žáků bez aktivního zapojení se do soutěže.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže škol proběhne společně s vyhodnocením a zveřejněním výsledků prvního kola soutěže 3.4.2018.


Výsledky