13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11.5.2018