13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11.5.2018
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz