13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené Registrace soutěžících bude zahájena 26. ledna 2018.
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Registrace škol zahájena

13. ročník soutěže byl oficiálně zahájen a současně s ním byla zahájena registrace škol. Už nyní mohou pedagogové přihlásit školu do soutěže a zjednodušit tím registraci žákům školy, která bude zahájena 26. ledna 2018. Každá přihlášená škola bude zařazena do soutěže O nejaktivnější školu.

Nejaktivnější škola získá autobusovou dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení soutěže 13. 6. 2018, které se uskuteční v kině Hutník v Kladně, pro žáky bude připraven bohatý program, prohlídka Památníku Lidice s odborným výkladem, setkání s pamětníky. Dalších devět nejaktivnějších škol získá také ceny!

První přihlášenou školou byla Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1. Gratulujeme a posíláme knižní odměnu.

Třináctý ročník soutěže

Třináctý ročník soutěže započne otevřením registrace pro školy dnem 4. 1. 2018. Pro samotné žáky se pak soutěž otevře 26. 1. 2018. Již v 11. ročníku si žáci všimli změn ve struktuře otázek vědomostních testů. Dvanáctý ročník přinesl další změnu v poměru faktografických a interpretačních otázek. Převáží počet otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem této změny je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se bude konat v kině Hutník v Kladně. 13. června 2018 se zde ti nejlepší sejdou, aby si převzali ceny věnované partnery soutěže a vyslechli si vybrané literární práce v podání předních dramatických umělců. Připravujeme také bohatý doprovodný program a prohlídku Památníku Lidice s odborným výkladem, na který budou pozváni i žáci nejaktivnější školy soutěže.