12.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 12. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2017
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Finalisté a vítězové 12. ročníku v Multifunkčním centru Hlinsko
a vítězové na Slovensku

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 14. června 2017 v divadelním sále Multifunkčního centra Hlinsko.

více zde

Zajímavé a oceněné literární práce 12. ročníku

Přehled soutěžících, kteří zaujali v letošním ročníku odbornou porotu svými literárními pracemi, můžete nalézt zde včetně odkazů na jednotlivé práce.

Vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"

Dvanáctý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky...

více zde

2. kolo soutěže skončilo. Jaký bude verdikt poroty?

18. 4. 2017 oficiálně skončilo 2. kolo letošního ročníku vědomostní soutěže. Kteří z finalistů se umístí na prvních třech místech v obou kategoriích? To rozhodne porota na svém zasedání 10. 5. 2017 a výsledky se dozvíte na webových stránkách soutěže 11. 5. 2017.

Porota na zasedání také vybere nejlepší literární práce, které ji nejvíce zaujaly. Vybrané literární práce budou předneseny předními českými umělci na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které letos proběhne 14. 6. 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Odměněni budou nejen vítězové kategorií a ocenění za literární práce, ale i všichni finalisté. Připraven je bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na přední české umělce, vystoupení kouzelníka a hudební vystoupení. Na závěr programu je připravena komentovaná prohlídka NKP Ležáky.

Vítězové obou kategorií a ocenění za literární práce se mohou kromě věcných darů těšit na výlet do Banské Bystrice a jejího okolí, který proběhne ve dnech 15. – 18. 6. 2017.

Děkujeme všem soutěžícím. Otázky letošního ročníku nebyly jednoduché! Finalistům přejeme hodně štěstí a v napětí očekáváme výsledky soutěže. Těšíme se na setkání při slavnostním vyhlášení výsledků, kam jste všichni srdečně zváni. Pokud se slavnostního vyhlášení výsledků chcete zúčastnit, prosím, informujte tajemnici soutěže Mgr. Michaelu Brábníkovou.

Výsledky soutěže škol

Nejaktivnější školou letošního 12. ročníku se stalo Gymnazium, Kysucké Nové Mesto, Slovensko. Za odměnu získává autobusovou dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže dne 14. června 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko a volné vstupenky na vzdělávací program Památníku Lidice.

Další pořadí naleznete zde.

Výsledky prvního kola soutěže

Na základě sečtení bodového ohodnocení formálního dodržení pravidel literární práce a bodového vyhodnocení vědomostního testu postupují do druhého kola dvanáctého ročníku tito soutěžící...

více zde

2000 přihlášený a první kolo uzavřeno.

V neděli 26. února 2017 bylo uzavřeno první kolo 12. ročníku soutěže. Číslo 2157 je konečný počet přihlášených účastníků. Celkový počet zaregistrovaných škol je pro tento ročník 115 škol!

2000. přihlášeným se stal Jan Myslivec ze Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec. Gratulujeme a posíláme ceny!

Výsledky prvního kola se jmény 42 finalistů najdete na těchto stránkách 4. dubna 2017. Ve stejný den budou také zveřejněny výsledky soutěže "O nejaktivnější školu".

Vítězné škole bude uhrazena doprava na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže 14. 6. 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko. Pro žáky bude připraven bohatý program, prohlídka NKP Ležáky a pietního území s výkladem.

Pro žáky vítězné školy navíc budou připraveny volné vstupenky do Památníku Lidice, kde žáci zažijí vzdělávací program a prohlídku muzea s pietním územím.

V pořadí druhá až pátá škola získá volné vstupenky do Památníku Lidice na prohlídku muzea, pietního území a vzdělávací program a publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže.

Školy na 6. až 10. místě obdrží publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže.

Držíme stále palce všem soutěžícím a s napětím čekáme na konečné výsledky prvního kola!

1500. přihlášený účastník!

15. 2. 2017 se nám přihlásilo opravdu velké množství soutěžících a organizátoři soutěže mají plné ruce práce, aby všechny přivítali. 1500. přihlášený je Pavel Mikeš ze ZŠ a MŠ Kameničky. Pavlovi moc gratulujeme, posíláme publikace a držíme palce celé škole. A kdopak bude přihlášený pod číslem 2000?

1000. přihlášený účastník a 100. přihlášená škola!

Naším letošním 1000. přihlášeným účastníkem soutěže se stal Tomáš Buchtík ze Základní školy UNESCO Uherské Hradiště. Za odměnu zasíláme knihy z produkce Památníku Lidice.

Jsme moc rádi, že 1000. přihlášeným do soutěže je žák ZŠ UNESCO z Uherského Hradiště, protože tato základní škola se pravidelně úspěšně zúčastňuje nejen vědomostní soutěže, ale i dalších soutěží a projektů Památníku Lidice jako je fotografická soutěž pro žáky a seniory Memento Vitae a projekt Studentská konference, kde žáci prezentují své práce – příběhy lidí, které nějakým způsobem postihla válka.

Registrujte se dál! Máte velkou šanci, neboť stejná cena čeká i na toho účastníka, který se zaregistruje jako tisící pětistý. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlašovat až do 23. února 2017.

POZOR! Školy se mohou stále do soutěže registrovat až do 23. února 2017. Do této chvíle se do soutěže přihlásilo 111 škol.

Velká gratulace a publikace poputují do Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, která se stala stou registrovanou školou ve vědomostní soutěži. Přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěži celé škole, ale i jednotlivým soutěžícím.

Zároveň stále soutěžíme o nejaktivnější školu, která získá dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení výsledků vědomostní soutěže 14. června 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Registrace soutěžících zahájena

29. 1. 2017 v 0:00:00 odstartovalo 1. kolo 12. ročníku Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století. Za 1. soutěžní den se do soutěže přihlásilo 166 soutěžících, nejrychlejší z nich byla v 0:03:14 Tereza Jančarová z Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která získá knižní odměnu z produkce Památníku Lidice. Zajímavostí je, že Tereza se v 10. ročníku umístila na 2. místě v 2. kategorii. Přejeme jí mnoho úspěchů i v letošním ročníku.

Otázkou nyní je, kdo se přihlásí do soutěže jako 1000. v pořadí a která škola bude nejaktivnější? O nejaktivnější školu. Neváhejte a hlaste se! Čekají na Vás publikace a na finalisty a vítěze tentokrát slavnostní vyhlášení v Multifunkčním centru Hlinsko.

Těšíme se na další účastníky, přejeme mnoho úspěchů a jsme moc rádi, že i letos jsou mezi přihlášenými i tradiční soutěžící.

Přejeme mnoho úspěchů!

Tisková zpráva

9. ledna 2017 byla vydána první tisková zpráva 12. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století".
(zde)

Registrace škol zahájena

12. ročník soutěže byl oficiálně zahájen a současně s ním byla zahájena registrace škol. Už nyní mohou pedagogové přihlásit školu do soutěže a zjednodušit tím registraci žákům školy, která bude zahájena 29. ledna 2017. Každá přihlášená škola bude zařazena do soutěže O nejaktivnější školu.

Nejaktivnější škola získá autobusovou dopravu zdarma na slavnostní vyhlášení soutěže 14. 6. 2017, které se uskuteční v Multifunkčním centru Hlinsko. Pro žáky bude připraven bohatý program, prohlídka NKP Ležáky a pietního území s výkladem. Dalších devět nejaktivnějších škol získá také ceny!

První přihlášenou školou byla Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1. Gratulujeme a posíláme knižní odměnu.

Dvanáctý ročník soutěže

Dvanáctý ročník soutěže započne otevřením registrace pro školy dnem 4. 1. 2017. Pro samotné žáky se pak soutěž otevře 29. 1. 2017. Již v 11. ročníku si žáci všimli změn ve struktuře otázek vědomostních testů. Dvanáctý ročník přinese další změnu v poměru faktografických a interpretačních otázek. Převáží počet otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem této změny je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se bude konat v Hlinsku v Multifunkčním centru. 14. června 2017 se zde ti nejlepší sejdou, aby si převzali ceny věnované partnery soutěže a vyslechli si vybrané literární práce v podání předních dramatických umělců. Připravujeme také bohatý doprovodný program – například vystoupení kouzelníka a prohlídku NKP Ležáky s odborným výkladem, na který budou pozváni i žáci nejaktivnější školy soutěže.