12.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 12. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2017
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Finalisté a vítězové 12. ročníku
v Multifunkčním centru Hlinsko a vítězové na Slovensku

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 14. června 2017 v divadelním sále Multifunkčního centra Hlinsko.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 10:50 hodin slavnostní fanfáry. Ředitelka Památníku Lidice uvítala přítomné hosty, sponzory, vítěze a finalisty.

Mezi významnými hosty byli náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Pardubického kraje PhDr. Magda Křivanová, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů – spoluvyhlašovatel vědomostní soutěže Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., předseda poroty vědomostní soutěže a historik Plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA, starosta městyse Včelákov Jan Pejcha, místostarosta města Hlinska Zdeněk Eis, ředitel společnosti PRAGOTOUR PLUS s.r.o. – pan Mgr. Michal Štýs, která zajistila dopravu na výlet vítězů na Slovensko, zástupce firmy BERÁNEK, spol. s r.o. Vlastislav Boček zajišťující webové stránky vědomostní soutěže, české umělkyně Danu Černou a Mášu Málkovou, které přednesly vybrané literární práce letošního ročníku soutěže a pány Lukáše Jokla a Romana Šamiliana z České mincovny.

Následně zazněly projevy z úst náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. Po projevech byli na pódium pozváni pan Lukáš Jokl z České mincovny a pan Roman Šamilian jeden z autorů pamětních mincí, aby přítomným představili zlatou a stříbrnou pamětní minci, které vyrobila Česká mincovna při příležitosti letošního 75. výročí od tragédie Lidic a Ležáků. Mince symbolicky vyobrazují lidický a ležácký příběh a byly zde prezentovány po celou dobu programu.

Poté převzala slovo ředitelka soutěže Lucie Chvapilová a soutěž krátce představila.

Od 11:00 hodin už pro přítomné následovalo vystoupení iluzionisty Pavla Kožíška.

Od 11:20 hodin zval moderátor Jiří Vaníček postupně na pódium všechny finalisty, kteří obdrželi z rukou paní Máši Málkové, pana Mgr. Zdeňka Hazdry a pana Zdeňka Eise účastnické diplomy a věcné ceny.

Po předání cen finalistům přečetly velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů paní Máša Málková a Dana Černá.

Program pokračoval předáním cen poroty z rukou pana Mgr. Michala Štýse a Jana Pejchy. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné paní Danou Černou a Mášou Málkovou.

Po zaznění speciální slavnostní fanfáry byli na pódium zváni vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a řadu věcných darů. Vše převzali od pana Vlastislava Ourody, paní Martiny Lehmannnové a předsedy poroty pana Eduarda Stehlíka.

Na závěr předaly ceny pro nejaktivnější školy ředitelka soutěže Lucie Chvapilová, ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová a Dana Černá.

Po ukončení oficiální části programu potěšil přítomné hosty svým hudebním vystoupením zpěvák Pavel Callta.

Vítězové a finalisté, kteří měli čas a zájem, se po skončení slavnostního vyhlášení v Multifunkčním centru Hlinsko přesunuli do NKP Ležáky, kde absolvovali prohlídku pietního území s odborným výkladem a prohlídku expozice muzea.

Vítězové 12. ročníku soutěže se již 14. června po skončení prohlídky NKP Ležáky přesunuli autobusem na výlet na Slovensko. Čekal je několikadenní kulturně vzdělávací program v Banské Bystrici a jejím okolí. Vítězové navštívili Múzeum Slovenského národného povstania s výkladem, skanzen těžké bojové techniky, Letadlo Li-2, Národní kulturní památku Kaliště s výkladem, Kulturní památku Památník Nemecká, Banskú Štiavnicu, která se pyšní skvostnou a nedotknutou architekturou a oprávněně je na seznamu UNESCO. Dále jsme navštívili Banské muzeum v přírodě, kino a plavecký bazén v Banské Bystrici.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení.

Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím ročníku.