11.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 12. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2017
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Finalisté a vítězové 11. ročníku v kině Hutník a vítězové v Techmanii

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 15. června 2016. Kvůli deštivému počasí byl program přesunut ze zahrady Lidické galerie do kina Hutník v Kladně.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 11:00 hodin mažoretky z Postoloprt. Po jejich vystoupení zazněly poprvé slavnostní fanfáry v podání Žateckých trubačů a ředitel Památníku Lidice uvítal přítomné hosty, sponzory, vítěze a finalisty. Mezi významnými hosty nechyběly ani přeživší lidické děti paní Marie Šupíková, pan Václav Zelenka, pan Jiří Pitín a pan Pavel Horešovský.

Následně zazněly dojemné projevy z úst místopředsedy Senátu PČR pana Přemysla Sobotky, zástupkyně ředitele odboru OMG Ministerstva kultury ČR paní Věry Sejkorové a radního pro kulturu Středočeského kraje pana Zdeňka Štefka. Po nich převzala slovo ředitelka soutěže Lucie Chvapilová a soutěž krátce představila.

Od 11:30 hodin zval moderátor Jiří Vaníček postupně na pódium všechny finalisty, kteří obdrželi z rukou paní Věry Sejkorové, pana Zdeňka Štefka a pana Marcela Vašinky účastnické diplomy a věcné ceny.

Po předání cen finalistům přečetli velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů paní Dana Černá a pan Marcel Vašinka.

Program pokračoval předáním cen poroty z rukou pana Zdeňka Hazdry z Ústavu pro studium totalitních režimů a paní Máši Málkové. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné paní Mášou Málkovou a panem Josefem Somrem.

Po zaznění speciální slavnostní fanfáry byli na pódium zváni vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a řadu věcných darů. Vše převzali od pana Přemysla Sobotky, paní Věry Sejkorové a předsedy poroty pana Eduarda Stehlíka.

Na závěr předali ceny pro dvě nejaktivnější školy ředitelka soutěže Lucie Chvapilová, ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a Dana Černá.

Po ukončení oficiální části programu potěšily přítomné hosty svým vystoupením ještě jednou postoloprtské mažoretky a nádherným muzikálovým vystoupením pohladili po duši Monika Sommerová a Bohuš Matuš.

Vítězové a finalisté, kteří měli čas a zájem, se po skončení slavnostního vyhlášení v kině Hutník přesunuli do Lidic, kde absolvovali prohlídku pietního území s odborným výkladem a prohlídku expozice muzea. Pro nejaktivnější školu (Moravskoslezská obchodní akademie z Ostravy) byl připraven vzdělávací program pod vedením pedagožky Památníku Lidice.

Pro vítěze soutěže byl 16. června 2016 připraven ještě vzdělávací program s tvořivou dílnou zaměřenou na 3D tiskárny v technologickém centru Techmania Science Center v Plzni. Vítězové v Techmanii také shlédli show Van de Graaffův generátor, tekutý dusík a gyroskop, který si vyzkoušeli na vlastní kůži.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení. Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím ročníku.