10.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 11. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2016
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Vítězové na Novém Hradě v Jimlíně u Loun!

Vítězové a ocenění účastníci 10. ročníku soutěže Lidice pro 21. století byli letos organizátory vyhlášení přivítáni na netradičním místě – na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Byli přeneseni do dob hluboké historie českého národa, aby si připomněli nejen období druhé světové války, ale i historická fakta spojená s lounským regionem v dřívějších obdobích.

Celý program započal doprovodným programem na prvním nádvoří. Přítomní vyslechli hudební vystoupení skupiny Dei Gratia a prohlédli si dobová řemesla.

Při slavnostním zahájení uvítali ředitelka soutěže a moderátor celé akce všechny účastníky v Rytířském sále zámku.

Následovalo předání pamětního odznaku Památníku Lidice podplukovníku ve výslužbě Josefu Holcovi za hrdinství během druhé světové války a za propagaci NKP Památník Lidice a NKP Pietní území Ležáky. Ocenění předal ředitel Památníku Lidice.

Ředitel zámku Nový hrad Mgr. Josef Kabát zasvětil přítomné do historie tohoto krásného sídla a připomněl výročí jeho založení před 550 lety.

Máša Málková a Alfréd Strejček poté ztvárnili soud nad hraběnkou Annou Barborou z Löweneggu, aby účastníky ještě více vtáhli do historických událostí spojených se zámkem.

Ocenění žáci obdrželi z rukou VIP hostů diplomy a věcné ceny. Mezi předávajícími se objevili předseda odborné poroty soutěže plukovník Eduard Stehlík, MUDr. Alena Dernerová, senátorka, Mgr. Hana Vondráčková z odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, PaedDr. Petr Brázda, člen zastupitelstva Ústeckého kraje, Václav Fyman, starosta obce Opočno, Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín, Radovan Šabata, starosta města Louny.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili také přeživší lidičtí občané Marie Šupíková, Veronika Rýmonová, Pavel Horešovský, Jiří Pitín a Jana Hanzlíková.

V závěru ceremoniálu obdržel ředitel Památníku Lidice od ředitelky soutěže Lidice pro 21. století pohár pro "Otce zakladatele" jako poděkování za vymyšlení této soutěže a desetileté působení v ní.

Po předání ocenění se výherci soutěže a ocenění za literární práce přesunuli na letiště Raná, kde absolvovali vyhlídkový let nad lounským regionem. Z výšky si prohlédli mimo jiné i zámek Nový hrad. Ostatní finalisté měli možnost komentované prohlídky zámku Nový hrad.

Ocenění žáci přijeli z těchto škol: Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech, Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti, Gymnázium ve Frýdlantu, Základní škola Dukelská v Českých Budějovicích, Základní škola Pardubice – Spořilov, Základní a mateřská škola Jesenice a Základní škola Vratimov.

Žáci ze Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti měli vzhledem k potížím způsobeným nehodou automobilu na dálnici zpoždění, takže nestihli oficiální vyhlášení výsledků. Organizátoři pro ně improvizovaně připravili předávání ocenění na hlavním pódium na prvním nádvoří zámku.

Po ukázkách dobových šermířských zápasů v podání historické skupiny Vítkovci, následoval příjezd legendárního Oldřicha a Boženy. Obě historické postavy přivítaly všechny účastníky a pozvaly je na pochod ke Brodu, kde se Oldřich a Božena poprvé spatřili a zamilovali.

Družina se společně s Oldřichem a Boženou přesunula ke Brodu v Opočně u Loun, kde vyslechla historii tohoto místa v podání Alfréda Strejčka, ředitele Památníku Lidice a starosty obce Opočno. U Brodu byl slavnostní program zakončen.

Děkujeme partnerům a sponzorům soutěže a darům, které věnovali finalistům a oceněným. Firmě Rückl Crystal a.s. z Nižboru, Československé obchodní bance a.s. s pobočkou v Kladně, Firmě Kinex CZ s.r.o., nakladatelství Epocha s.r.o., firmě Seznam.cz a.s., cestovní kanceláři Pragotour Plus s.r.o., Husitskému muzeu v táboře, divadlu Kašpar, rádiu Relax s.r.o. a Múzeu Slovenského národného povstania.Blahopřejeme všem a těšíme se na další ročník!