9.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 10. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2015
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA - 16.5.2014

Vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"

Devátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:

I. kategorie

1. místo: Měchura Radim, Základní škola Jesenice
2. místo: Poděbradská Tereza, Gymnázium Frýdlant
3. místo: Jirsáková Rebeka, Evanjelické lyceum Bratislava, Slovensko

II. kategorie

1. místo: Brunclíková Beáta, SKŠ gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra, Slovensko
2. místo: Rybár Samuel, Gymnázium Grosslingová Bratislava, Slovensko
3. místo: Langová Jana, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Cena poroty:

I. kategorie

Hansa Rudolf, Základní škola Dukelská, České Budějovice

II. kategorie

Dvořák Jan, Gymnázium Václava Hlavatého Louny
Jakoubková Šárka, Gymnázium Frýdlant

Zajímavé literární práce soutěžících budou nejpozději do 13.6.2014 zveřejněny na webových stránkách soutěže www.lidice21.cz.

O soutěži

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2096 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1186 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 910 studentů. Dívek se zapojilo 1199 a chlapců 897. Zajímavý je také počet soutěžících ze Slovenska, kterých se přihlásilo celkem 114. Velmi vysoký byl letos i počet zaregistrovaných škol, kterých bylo 116. Studenti té nejúspěšnější, Gymnázia Frýdlant, získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů.

Ukázka oceněné literární práce

"Dokud bude někdo, kdo bude věřit, že Hitler, Lenin, a nebo dokonce Stalin byli dobří lidé, svět nebude čistý. Jen tiše čekáme a děláme, že se nic neděje, ale co když sirka škrtne znovu? A co když bude tentokrát větší?" Otočil jsem se na Ivana: "Co bude se světem potom?" On se usmál. "Potom? Nevím. Sirka může způsobit požár, ale každý oheň jednou uhasne." Já zvedl oči. "Ale po požáru… už zbude jenom popel."
(Hansa Rudolf, Základní škola Dukelská, České Budějovice, I. kategorie)

Předání cen vítězům

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům proběhne ve čtvrtek 12. června 2014 v Kulturním paláci Žofín v Praze. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Čeká na ně také společný výlet do Husitského muzea v Táboře a do muzea čokolády.

Oceněným soutěžícím a finalistům budou v případě jejich neúčasti na slavnostním vyhlášení ceny zaslány poštou.

Program slavnostního vyhlášení výsledků 12. června 2014

 
10:00‑10:45 registrace finalistů v Agentuře NKL Žofín, s.r.o. Praha
Oficiální program
11:00 Slavnostní fanfáry
11:01-11:03 Přivítání hostů, sponzorů, vítězů, finalistů a škol
11:03-11:10 Projevy hostů
11:10-11:15 Slovo o soutěži
11:20-11:35 Předání ocenění finalistům
11:35-11:45 Čtení oceněné literární práce – Alfréd Strejček
11:45-11:50 Předání cen poroty
11:50-11:55 Čtení oceněné literární práce – Máša Málková
  Slavnostní fanfáry
12:00-12:10 Předání cen vítězům kategorií, vyhlášení vítězů projektu Oběti a hrdinové
12:10-12:15 Závěrečné slovo – pozvání k dalšímu programu, k občerstvení a na plavbu parníkem po Vltavě
12:15 Slavnostní fanfáry
Doprovodný program
12:30-13:00 Ukázky z muzikálu Pomáda
13:00-13:30 Občerstvení
13:45 Plavba parníkem po Vltavě
15:00 Odjezd účastníků z Prahy
15:30-16:30 Přijetí vítězů místopředsedou Senátu P ČR a prohlídka Senátu

Kontakty

viz. stránka kontaktů


TISKOVÁ ZPRÁVA - 8.1.2014

8. ledna 2014 byl zahájen 9. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované Památníkem Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž je určena mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15 – 19 let. Žáci mohou soutěžit v jednom ze tří soutěžních jazyků: v češtině, angličtině nebo ruštině.

Pro účast v prvním kole soutěže je nutné se nejprve zaregistrovat na stránkách soutěže www.lidice21.cz, kde každý přihlášený soutěžící najde vědomostní test a téma literární práce. Téma je možné zpracovat v libovolném literárním žánru a to nejpozději do ukončení prvního kola soutěže 2. března 2014. Do tohoto termínu musí soutěžící také vyplnit vědomostní test. Na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah) postupuje do druhého (finálového) kola 21 nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie. Finalisté v druhém soutěžním kole vyplňují od 21. do 25. dubna 2014 druhý vědomostní test, porota soutěže pak vyhodnocuje obsahovou a literární úroveň literárních prací účastníků finále.

Součástí vědomostní soutěže je tradičně soutěž „O nejaktivnější školu", do níž je zařazena každá škola, která se do 9. ročníku zaregistruje. Nejúspěšnější škola (rozhoduje počet zaregistrovaných žáků školy v poměru k počtu žáků na škole a jejich celkové umístění v soutěži) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Dalších devět nejaktivnějších škol obdrží publikace věnované Památníkem Lidice a partnery soutěže.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 12. června 2014 v prostorách Paláce Žofín v Praze. Oceněné práce přečtou pozvaní hosté – přední dramatičtí umělci. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocení zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny.

Harmonogram 9. ročníku - viz. harmonogram

Kontakty - viz. stránka kontaktů