6.
Vstup pro přihlášené 7. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2012
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Vítězové se opět sešli ve Skutči

Slavnostní předávání cen přineslo hodně napětí, i když jména vítězů a oceněných byla známá už od května. Až do zahájení ceremoniálu nebylo jisté, kdo z finalistů a pozvaných hostů přijede, utajeno bylo také to, čí oceněné práce z jeviště zazní a jaké ceny si letos úspěšní soutěžící odnesou.

Sál Kulturního klubu ve Skutči se nakonec příjemně zaplnil soutěžícími, jejich spolužáky, pedagogy a rodiči. Nechyběli ani zástupci ministerstev – 1. náměstek ministra kultury František Mikeš, personální ředitel ministerstva obrany Vladimír Karafa, náčelník vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Bureš, dorazil také starosta města Skuteč Pavel Novotný, starosta obce Miřetice Jaroslav Chour i veterán druhé světové války Vladimír Báča. Z ČSOB, a. s., která je partnerem soutěže, přijeli ředitel pobočky Kladno Petr Vrba a paní Eva Šabáková. Nechyběli ani někteří členové poroty v čele s předsedou pplk. Eduardem Stehlíkem.

Vedle tradičních fanfár v podání hudebníků ze ZUŠ Chrast se o umělecký zážitek postaraly Kateřina Mensová a Denisa Chvojková z tanečního oddělení ZUŠ Chrudim. Jejich vystoupení v duchu klasického baletu bylo půvabné i obdivuhodné zároveň.

Přednést oceněné literární práce letos do Skutče přijeli Marta Vančurová a Jaroslav Plesl. Ten kromě působivého podání textu Karolíny Peřinové (cena poroty v I. kategorii) dokázal přítomnému publiku, že je i zapáleným nadšencem historie. Marta Vančurová se zase svěřila, že má velmi blízko k literatuře, ale její literární pokusy se rozhodně nedají srovnávat s dílem jejího jmenovce Vladislava Vančury. Ovšem její přednes literární práce Hany Fridrichové (cena poroty v II. kategorii) by ocenili i nejpřísnější kritici.

Jako hlavní cenu si i tentokrát odváželi vítězové obou kategorií skleněnou plastiku s vyobrazením lidické růže od výtvarnice Ludviky Smrčkové, skleněné vázy si převzali autoři oceněných literárních prací. Ceny pro nejúspěšnější soutěžící věnovali: Rückl Crystal, a.s., ČSOB, a.s., Seznam.cz, a.s., nakladatelství Epocha s.r.o., nakladatelství XYZ, s.r.o., vydavatelství RF Hobby, s.r.o. a Památník Lidice.

Zajímavý byl i doprovodný program. Návštěvníci KK Skuteč si mohli prohlédnout výstavu „DUM SPIRO SPERO“ o 601. skupině speciálních sil generála Moravce, premiéru zde měl dokument „Nehodni žití – cikánský tábor Lety 1942 – 1943“ z produkce Památníku Lidice.

Představena byla nová publikace „Ležáky v paměti generací“ historika Památníku Lidice Vojtěcha Kyncla, který odpoledne v NKP Ležáky seznámil žáky a studenty s historií osady Ležáky.

Všem účastníkům 6. ročníku děkujeme, že se do soutěže zapojili a přejeme prázdniny plné pohody a sluníčka. A jestli se chystáte soutěžit i v příštím roce, tak si poznamenejte datum 14. června 2012, kdy se budou ceny vítězům a finalistům předávat v Lidicích.