Vyhlašovatelé soutěže
Vyhlašovatel - Památník Lidice Vyhlašovatel - Vojenský historický ústav Praha
Vyhlašovatel - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Partneři soutěže
Partner projektu - RÜCKL CRYSTAL a. s. Partnerem projektu je ČSOB se svým Studentským kontem Plus.
Partner projektu - Knižní web
Partner projektu - Seznam.cz, a.s.

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku

Oproti loňskému roku k nám bylo počasí na slavnostním vyhlášení vítězů 3. ročníku vědomostní soutěže vlídné, a tak celý ceromoniál i následná beseda s pamětníky a porotou proběhly v příjemném prostředí zahrady Lidické galerie.

Soutěžící a hosté na předávání cen v zahradě Lidické galerie
Oceněné literární práce přednesli M. Dolinová a O. Brousek.jpg
Plk. Knížek a Dr. Rauchová předávají cenu finalistce
Beseda s pamětníky a porotou měla příjemnou atmosféru
Oceněný a porotci J. Noha a pplk. E. Stehlík
Vítězové soutěže

Už tradičně předávání cen zahájily fanfáry v podání hudebníků ze ZUŠ Na Popelce z Prahy 5. Po úvodním slovu prvního náměstka ministra kultury ČR Dr. Františka Mikeše se Dr. Eva Rauchová z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ředitel Vojenského historického ústavu Praha plk. Mgr. Aleš Knížek ujali předávání cen finalistům soutěže. Dvacet přítomných účastníků finále včetně finalisty ze Slovenska, si převzalo účastnické diplomy, sborník nejlepších literárních prací soutěže a věcné dary věnované firmami Euromedia Group k. s. a Seznam.cz a.s., Památník Lidice věnoval trička a čepice s logem soutěže.

Do Lidic přijeli také žáci a pedagogové dvou nejaktivnějších škol soutěže – ZŠ Horymírova z Ostravy a ZŠ Spořilov v Pardubicích. Nejvyšší počet přihlášených žáků do soutěže jim zajistil, že na slavnostní vyhlášení mohli přijet zadarmo. I přes jejich náročnou cestu (Ostravští se do Lidic vydali už v půl páté ráno), byli skvělým publikem a i díky nim byla atmosféra srdečná a bezprostřední.

Oceněné literární práce Moniky Hrůzové a Michala Horáčka v podání Michaely Dolinové a Otakara Brouska se staly skutečným zážitkem. Nezasvěcený posluchač by jen těžko odhadl, že autory neobyčeně citlivě přednesených prací jsou – náctiletí. Právem si umělci odnášeli poděkování a autoři slova uznání a odměny – skleněnou vázu od firmy Rückl Crystal a.s., dárky od ČSOB a.s. a knihy od Euromedia Group k.s. Ceny přebírali z rukou předsedy poroty pplk. Dr. Eduarda Stehlíka a jednoho z porotců, lidického dítěte Jiřího Pitína.

Finále slavnostního dne patřilo pochopitelně vítězům soutěže. O předání cen třem nejlepším z obou kategorií se postaral první náměstek ministra kultury ČR Dr. František Mikeš, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Dušan Lužný a Iva Tlustá z ČSOB a.s. Vítězové si odnesli křišťálovou vázu s růží od Ludviky Smrčkové, kterou věnovala firma Rückl Crystal a.s., a stejně jako soutěžící na druhých a třetích místech věcné dary od sponzorů soutěže. Vyhlídkový let nad Středočeským regionem si nenechal ujít žádný z přítomných oceněných a tři z nich už 22. června odjíždějí na týdenní pobyt v Bucine v Toskánsku věnovaný italským partnerem Památníku Lidice.

Po předání cen zbyl ještě čas na krátké posezení soutěžících s lidickými pamětníky a členy poroty. Mluvilo se o otázkách, které zamotaly soutěžícím hlavu nejvíce, o práci poroty, o náročnosti skloubit historické vědomosti s literární zručností. Závěrečná slova patřila pamětníkům a jejich nelehkému osudu. Nebylo jednoduché přenést se z jejich emotivního vyprávění k dalšímu odpolenímu programu. Ten byl naplněn především prohlídkou multivizuální expozice muzea, pietního území a vzdělávacího střediska. Nechybělo ani občerstvení všemi účastníky patřičně oceněné.

Jak je vidět, zážitků bylo hodně i tento rok. Tak na shledanou při příštím 4. ročníku.